[BT5] Zewnętrzny pigment/ Outer pigment – 14.01.2018

Kilka dni temu zastanawiałem się czemu nowo nabyte Tigery mają pomarańczowe części ciała (ogon, rostrum). Dość szybko z wyjaśnieniem tej zagadki przyszedł mi Rafał „Kumak” Maciaszek. Dzięki swej uprzejmości wyraził on zgodę na publikacje poniższej treści oraz zamieszczenie zdjęcia dotyczącego tego zagadnienia. Za równo tekst jak i zdjęcie jest autorstwa Kumaka. By czasem czegoś nie pomieszać, tekst został przyklejony w oryginalnej pisowni.

A few days ago I was wondering why the newly acquired Tigers have orange body parts (tail, rostrum). The explanation of this riddle came quickly from Rafał „Kumak” Maciaszek. Thanks to his kindness, he agreed to publish the following content and the photo regarding this issue. Both the text and the picture are authored by Rafał „Kumak” Maciaszek (the text is copied in fhe original version).

Blue Tiger z pomaranczowymi oczami to Black (rasa) Tiger (odmiana) BLC (pigment zewnwrrzny) OE (oczy) / Blue Tiger with orange eyes is Black (breed) Tiger (variety) BLC (outer pigment) OE (eyes)

BLC – blue
ORC – pomaranczowy/ orange
tam na fotce jest jeszcze Golden gene / on the photo there is still Golden gene 
Golden to rozcienczona pomarancz – wynika z wieloletniego chowu wsobnego krewetek / Golden is a dilute orange – it results from many years of inbred shrimp rearing
normalnie bylyby takie jak Tangerine Tiger / normally they would be like Tangerine Tiger
BLC i ORC
niebieska lub pomaranczowa kutykula / blue or orange cuticle
Oznakowanie plakatów: / Marking of posters:
np. Blue Tiger = Black (czarna rasa/ black breed) Tiger (odmiany Tiger / variety of Tiger) OE (oczy pomarańczowe / orange eyes) BLC (niebieska kutykula / blue cuticle), czyli / so Black Tiger OE BLC
np. Super Tiger = Black (czarna rasa / black breed ) Tiger (odmiany Tiger / variety of Tiger ) ORC (pomarańczowa kutykula / orange cuticle), czyli / so Black Tiger ORC
np. Black Tiger BT0 = Black (czarna rasa/ black breed) Tiger (odmiany Tiger / variety of Tiger) BT1 (gradacja 1 dla BT /first gradation for BT ) OE (orange eye) BLC (niebieska kutykula / blue cuticle ), czyli / so Black Tiger BT1 OE BLC
Na niektórych plakatach występuje jeszcze inne określenie dla ubarwienia kutykuli (np. Blue Gene = niebieska kutykula). / On some posters, there is another term for coloring the cuticle (eg Blue Gene = blue cuticle).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *